Sygeplejerskerne arbejder tæt sammen med lægerne og under disses ansvar.

De udfører følgende konsultationer:

 • Kontroller af kronikere, fx. blodtryk, diabetes mm.
 • Celleskrab fra livmoder
 • Børneundersøgelser og -vaccinationer
 • Vaccinationer generelt
 • Sårskift og suturfjernelse
 • Øreskylning efter oliedryp 3 dage forud
 • Vægtkontroller
 • Blodprøvetagning
 • Assisterer ved mindre operationer i huset, spiraloplægning mm.

Vores bioanalytikere udfører følgende konsultationer:

 • Blodprøvetagning, inkl. INR-målinger
 • EKG og lungefunktionsundersøgelser
 • Urinundersøgelser
 • Måling af infektionstal, blodsukker mm.
 • Vaccinationer