Hvis du lider af en kronisk sygdom og/eller er i fast behandling med medicin, skal vi se dig i lægehuset til kontrol af din behandling.

For de fleste sygdomme/behandlinger vil det dreje sig om en årskontrol, evt. suppleret af mellemliggende, mindre kontroller.
Disse vil i forskellig grad bestå af fx. blodprøver, hjemmemålinger, samtaler mm.

Du vil som stabil og ukompliceret patient, i stigende omfang opleve udelukkende at møde en sygeplejerske ved dine kontroller. Det drejer sig primært om kontroller ved forhøjet blodtryk og andre hjertekarsygdomme, sukkersyge/diabetes, stofskiftesygdom, knogleskørhed samt p-pillekontrol.

Din læge arbejder tæt sammen med sygeplejersken og er i dialog om din behandling.

Ifm. med din kontrol, vil der blive udskrevet medicin frem til næste kontrol. 

Særligt for diabetes og KOL

Som patient med diabetes og/eller KOL, kan du få adgang til et samlet overblik over din sygdom, laboratorieresultater og medicin.

Du skal give tilsagn til dette i klinikken, hvorefter vi opretter en forløbsplan til dig.

Herefter kan du på www.forløbsplan.dk se din individuelle behandlingsplan.

Her finder du følgende:

  • Forløb – overblik over konsultationer i klinikken ifm. din sygdom
  • Medicin – overblik over den medicin du modtager ifm. din sygdom
  • Værdier og målinger
  • Information – artikler og videoer om din sygdom
  • Samarbejde – indblik i din behandling og dermed øget samarbejde med sundhedspersonalet
  • Individuelle mål – de målsætninger som du og din læge har aftalt ifm. din sygdom

Lægehuset deltager i et landsdækkende kvalitets- og forskningsprojekt for at forbedre behandlingen for mennesker med flere kroniske sygdomme. Hvis du har kronisk sygdom, kan du derfor opleve at blive kontaktet af projektet med et spørgeskema fra Københavns Universitet i eboks. Det er helt frivilligt om du vil svare. Du kan læse mere om projektet på deres hjemmeside overblikskonsultation.ku.dk