Hvis du lider af en kronisk sygdom og/eller er i fast behandling med medicin, skal vi se dig i lægehuset til kontrol af din behandling.

For de fleste sygdomme/behandlinger vil det dreje sig om en årskontrol, evt. suppleret af mellemliggende, mindre kontroller.
Disse vil i forskellig grad bestå af fx. blodprøver, hjemmemålinger, samtaler mm.

Du vil derfor som stabil og ukompliceret patient, i stigende omfang opleve udelukkende at møde en sygeplejerske ved dine kontroller. Det drejer sig primært om kontroller ved forhøjet blodtryk og andre hjertekarsygdomme, sukkersyge/diabetes, stofskiftesygdom, knogleskørhed, rygerlunger/KOL samt p-pillekontrol.

Din læge arbejder tæt sammen med sygeplejerskerne og er i tæt dialog om din behandling.

Ifm. med din kontrol vil der blive udskrevet medicin frem til næste kontrol. 

Særligt for diabetes og KOL

Som patient med diabetes og/eller KOL, kan du få adgang til et samlet overblik over din sygdom, laboratorieresultater og medicin.

Du skal give tilsagn til dette i klinikken, hvorefter vi opretter en forløbsplan til dig.

Herefter kan du på www.forløbsplan.dk se din individuelle behandlingsplan.

Her finder du følgende:

  • Forløb – overblik over konsultationer i klinikken ifm. din sygdom
  • Medicin – overblik over den medicin du modtager ifm. din sygdom
  • Værdier og målinger
  • Information – artikler og videoer om din sygdom
  • Samarbejde – indblik i din behandling og dermed øget samarbejde med sundhedspersonalet
  • Individuelle mål – de målsætninger som du og din læge har aftalt ifm. din sygdom