Vaccinationsperiode: Efterår/vinter
Vaccination vinteren 20/21 er slut. Periode for 21/22 oplyses snarest muligt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer bliver vaccineret mod influenza:

 • Er fyldt 65 år
 • Er førtidspensionist
 • Er under 65 år med en kronisk sygdom*, svær overvægt (BMI>40) eller anden alvorlig sygdom.
 • Er gravid i 2. eller 3. trimester (tilbydes vacc. indtil ultimo februar)
 • Er i husstandskontakt til en patient med meget svækket immunforsvar (tilbydes vacc. Indtil ultimo februar)
 • Personale i sundheds-  og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling med borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.

Vaccinationen er gratis for de ovenstående grupper.

*Kronisk sygdom omfatter efter lægelig vurdering:

 • Lungesygdom
 • Astma
 • Hjerte-karsygdom
 • Sukkersyge
 • Medfødt eller erhvervet immun defekt
 • Påvirket respiration grundet nedsat muskelkraft
 • Lever-nyresvigt