Vores lægehus blev færdigopført i
1972. Det var oprindeligt en sammenlægning af to 1-mands praksis, nemlig Rich
og Erik Jørgensen, to brødre, som havde hver deres praksis på hhv. Mageløs og
H.P. Simonsens Alle, Dalum.

Praksis blev hurtigt udvidet og har nu fem fuldtidslæge-kapaciteter, hvoraf de 4 er besat aktuelt.

Patientgrundlaget er 9.000-10.000 patienter. Vi har åbent for tilgang og antallet varierer derfor over tid.

Vi har som oftest en uddannelsessøgende
læge, nogle gange to, herudover har vi til tider 1-2 medicinstuderende på to
ugers ophold.

Vi bestræber, at både patienter, personale og læger trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis.