Sygeplejersker

Vi har 5 sygeplejersker ansat i lægehuset. De assisterer lægerne samt har deres egne konsultationer, hvor de bl.a. har kørekortsattester, børneundersøgelser, vaccinationer, kronikerkontroller, celleskrab, sårkontroller og suturfjernelse i tæt samarbejde med lægerne.

Du kan finde mere information under punktet sygeplejerskekonsultationer.

 Gitte

Gitte

Sygeplejerske

 Helle

Helle

Sygeplejerske

 Hanne

Hanne

Sygeplejerske

Claire

Claire

Sygeplejerske

Sygeplejerske

Bioanalytiker/ laborant

Vi har 2 bioanalytikere ansat. De tager blodprøver og laver de analyser, vi selv kan foretage i praksis, bl.a. Hb, BS, L+D, SR, CRP, urinmikroskopi, urindyrkning, urinstix, graviditetstest, ekg og lungefunktionsundersøgelser. De står tillige for kvalitetssikring i laboratoriet.

Du kan finde mere information under punktet prøvetagning.

Tanja

Tanja

Bioanalytiker

Belinda

Belinda

Bioanalytiker

Sekretær

Vi har 5 lægesekretærer ansat i lægehuset.
De tager imod patienterne ved skranken, holder øje med venteværelset, passer telefonerne, styrer genbestillingen af fast medicin, tidsbestillinger og tager sig af administrative opgaver.

Pernille

Pernille

Lægesekretær

Helle

Helle

Lægesekretær

Maria

Maria

Lægesekretær

Bogholder

Vi har en bogholder som sørger for løn og regnskab.

Nina

Nina

Bogholder